Genealogie

Al heel lang geleden ben ik eens gaan snuffelen in de archieven. In eerste instantie in Rotterdam. Tenslotte ben ik daar geboren; net als een groot deel van de familie. Toen betekende het dat je naar het archief moest om op microfiches de juiste documenten te bekijken. In de kaartenbakken zaten nog wel persoonskaarten of verwijzingen naar documenten. O.a. in kranten staat veel te lezen, omdat er vroeger een vaste rubriek "Burgerlijke Stand" werd gepubliceerd. Daarin de geboortes, overlijdens en huwelijksaankondigingen. Sinds ongeveer 2005 is er veel veranderd. Veel archieven zijn inmiddels gedigitaliseerd; sommige daarvan ook via internet te benaderen. Er ... er worden steeds meer archieven openbaar gemaakt. Dat heeft ook te maken met het verlopen van de bewaartermijnen.

Recent, 2021, is bekend gemaakt dat er in Duitsland veel archieven openbaar gemaakt zijn/zullen worden. Daarin dan ook informatie m.b.t. gebeurtenissen tijdens de W.O. II. Ook over Nederlanders.

Wat te doen met al die informatie?? Welke programmatuur is er en wat kun je daar dan mee. Wat wil je bereiken en voor wie doe je het allemaal.

Om te beginnen lijkt alles heel eenvoudig. Tot je tot de ontdekking komt dat genealogie inmiddels van onderzoeksonderwerp, hobby voor veel leken, tot commerciƫle activiteit is uitgegroeid. Dus voor je het weet wordt je mailbox overstroomd met allerlei berichten, die proberen je geld uit de zak te kloppen. Daar doe ik dus niet aan mee.

In het begin heb ik een stamboom opgezet m.b.v. een online-systeem:StamboekNederland.nl Het werkt prima en is gratis. D.w.z. de basisfuncties zijn gratis. Dus mooi om eens mee te oefenen. Al gauw ontdek je de tekortkomingen, die je dan tegen betaling kunt opheffen. Daarnaast zijn er talloze systemen voor gebruik op de eigen computer. Meestal ook niet gratis of alleen geschikt voor een bepaald besturingssysteem. Dat vereist al weer meer uitzoekwerk.

Dan nog het gebruik. Als regel kun je een bestaande stamboom wel in zo'n systeem laden. Is zo'n stamboom er nog niet, dan rest niet veel anders dan de gegevens zelf handmatig invoeren. Veel werk als je omvangrijke families hebt. E.e.a. staat nog los van eventuele bijlagen, zoals geboorte~, huwelijk~ en overlijdensakten. Of testamentaire beschrijvingen en fotomateriaal. Heel veel is dus inmiddels te vinden via internet. Dan heb je het nog niet in je eigen systeem.

Een betere aanpak, die ik van plan ben te gaan toepassen, is om meer gebruik te maken van de bestaande internetlinks. Maar ... hierover meer een volgende keer.

Er is nog een thema waar ik eens een keer aandacht aan zou moeten besteden: waarom heb ik de voornamen, die ik heb? En hoe zit dat met andere familieleden? Er zitten een paar heel opmerkelijke tussen!!! Een goede bron is de NVB; te vinden bij het Meertens Instituut.