SnookerEnGo

{Ruwe tekst, moet nog bewerkt worden}

Soms lijken er meer werelden te bestaan, zoals kan worden betoogd in de wereld van de sport. Zo is er een algemeen aanvaard(?) verschil tussen denksporten en sporten waarbij een fysieke inspanning meer in beeld is. De manier van trainen, om de prestaties te verbeteren, is in ieder geval anders. Het is echter al heel lange geleden duidelijk geworden dat er weinig echte "domme" sporten zijn. Waarmee bedoeld wordt dat er niet bij hoeft te worden nagedacht.

Een prachtig voorbeeld van de verschillen en overeenkomsten tussen de spellen kunnen worden aangetoond m.b.v. snooker en go. Om te beginnen is daar het fysieke materiaal.

  • Snooker wordt gespeeld op een 'bord' waarbij aan het begin van het spel, de partij, alle 'stukken', door een scheidsrechter, worden opgezet in een vastgestelde constellatie. Dit aantal 'stukken' bestaat uit 15 rode ballen, 6 ballen met de kleuren 'geel', 'groen', 'bruin', 'blauw', 'roze' en 'zwart'. Daarnaast is er een 'witte' bal; de speelbal. De ballen worden via een stok, de 'keu' genoemd, in beweging gezet. Het 'bord', normaal de 'tafel' genoemd, heeft als kenmerken dat er in de vier hoeken en in het midden van de lange zijden gaten zijn. De tafel is rechthoekig en bekleed met een laken.
  • Go wordt ook gespeeld op een rechthoekig bord, hoewel de indruk bestaat dat dit een vierkant is. Op het bord is een raster van lijnen aangebracht, waardoor er 361 rasterpunten zijn gedefinieerd. Aan het begin van een partij is het bord leeg. Verder bestaat het spelmateriaal uit 180 zwarte en 180 witte lensvormige stenen.

Nadere toelichting op het spelmateriaal in het kader van het spelen resp. de spelregels.

  • Een snookertafel is een bijzondere biljarttafel. Net als bij de biljarttafel beïnvloeden de bekleding en de constructie van de tafel de loop van de ballen. Aangezien elke tafel een uniek exemplaar is is dit een factor die elk spel per definitie anders maakt. Hetzelfde geldt voor de keu en in het bijzonder het stootkussen, de pomerans. Elke keu is uniek en heeft daardoor invloed op de wijze waarop een speler een bal in beweging brengt. E.e.a. betekent dat er bij snooker een zekere mate van onzekerheid is wat het resultaat is van een stoot. Hoe goed men de tafel ook 'leest' in veel gevallen is de uitkomst anders dan de speler verwacht of had gehoopt.
  • Een gobord, officiële benaming goban, is in geval van een wedstrijdbord van een goede kwaliteit hout gemaakt. De belijning moet geod zijn aangebracht om de speler niet in verwarring te brengen. Verder zijn er nauwelijks factoren die het spel beïnvloeden. Zij het dat de bedenktijd bij go reglementair wordt vastgelegd. Iets dat bij snooker (nog) niet aan de orde is.