BitwardenPasswordManager

Password Managers zijn er in soorten en maten. Van hardware-sleutels tot software databases. In de C't, hét tijdschrift voor de meer ge vorderde ICT-er, van july 2001 staat een beschrijving om een eigen server te maken. Op basis van een Raspberry Pi met PI-OS en Docker. Daarnaast wordt gebruik verondersteld van APache2-utilities en een gewenste DynDNS-service.

Voor de server-software wordt gebruik gemaakt van Bitwarden_RS. Hierbij staat RS voor de programmeertaal RUST. Verder maakt de reverse-proxy-Traefik onderdeel uit van de spec's; voor de transportversleuteling.

Het is bepaald géén eenvoudige kost. Het lijkt erop dat alles keurig wordt beschreven, maar schijn bedriegt. Daar kom je wel achter als een of andere component niet of niet helemaal blijkt te werken zoals verondersteld. Eénmaal het artikel lezen zal voor veel mensen, zoals ik, niet genoeg zijn.

Het is wel typisch dat hier Bitwarden_RS wordt gebruikt. Want RUST is niet bepaald een taal die erg bekend is. Dus er zal ook weinig ervaring zijn bij de meeste mensen. Gelukkig heb ik er maanden geleden al eens mee geëxperimenteerd. Bij gebrek aan een zinnige toepassing heb ik dat voorlopig even in de kast gezet. Dat kan er dus nu bijgesleept worden. Net als Docker.

Na wat verder onderzoek op internet blijkt dat er nog een bijna compleet verhaal bestaat voor Bitwarden_RS. Dat is dus te lezen via de link. In dat artikel staat nog veel meer informatie over Bitwarden en het vroegere Vaultwarden. Ook dit artikel vereist een nauwkeurig lezen en noteren van de noodzakelijke informatie.