EditForm

Bewerken Site.EditForm

(:input e_form :)(:e_guibuttons:)
(:input e_textarea :)
Samenvatting: (:input e_changesummary :)
Auteur: (:input e_author :) (:input e_minorcheckbox :) Dit is een kleine aanpassing
(:input e_savebutton :) (:input e_savedraftbutton :) (:input e_saveeditbutton :) (:input e_previewbutton :) (:input e_cancelbutton :)

Basisbewerkingen - PmWikiNl/TipsForEditing
Alinea: voor een nieuwe alinea, druk 2 keer op de Enter toets; gebruik -> om in te springen.
Lijsten: * voor puntenlijst, # genummerde lijst, :term:definitie voor een definitie lijst.
Nadruk: ''Cursief'', '''Vet''', '''''Cursief en vet''''', @@typewriter@@ (g e s p a t i e e r d)
Links: [[andere pagina]], [[http://www.voorbeeld.nl]], of SamengevoegdeHoofdletterWoorden`
Groepen: [[Groep/Pagina]] toont Pagina, [[Groep.Pagina]] toont Groep.Pagina

Gebruik: !, !!, !!! voor koppen, ---- horizontale lijnen
Wijzig Formaat: [+...+] is groter, [-...-] is kleiner

Voorkom opmaak: [=...=]
Nieuwe regel: \\ of [[<<]]

Vooruitblik Site.EditForm

Pagina is niet opgeslagen (:e_preview:)


Einde van vooruitblik -- vergeet niet op te slaan
Terug naar boven