OpenScad

OpenScad

is een systeem om 3D-objecten te definiëren op basis van de wiskundige beschrijving. De basisvormen kunnen met de minste moeite worden aangemaakt. Zo is een kubus te maken via de formule {cube(size = [x,y,z], center = true/false);}. Alle documentatie staat als wiki op internet.

Mijn eerste oefening met OpenScad is geweest het beschrijven van de onderdelen van de legpuzzel "Ruhig Blut"; een variant van Tangram. Aangezien dit allemaal vlakke meetkundige figuren waren was dit betrekkelijk eenvoudig. De goniometrie moest weer even opgehaald worden. Mijn volgende stap is van dit spel een variant te maken, die als module kan worden gebruikt. Daarbij is het prettig om de afmetingen dan willekeurig te kunnen kiezen. Aangezien er maar één parameter nodig is lijkt het vormen van een module dan een oplossing. Op internet zijn allerlei tutorials te vinden over OpenScad. Dus ... daar maar eens zoeken.

OpenScad en Atom

De ingebouwde editor van OpenScad is tamelijk beperkt. O.a. ontbreekt de functie 'Zoek en vervang'. De mogelijkheid om een externe editor te gebruiken is echter eenvoudig te activeren. Ik gebruik daarvoor Atom. Dat is een editor, die, voor veel programmeertalen, aparte interfaces kent. Ook dus voor OpenScad. Dankzij het ECHO-commando kunnen resutaten worden weergegeven.

OpenScad is een programmeertaal, die is gebouwd m.b.v. C++; een andere programmeertaal.

(Side Note: For anyone familiar with computer programming, you’ll probably notice that this syntax is essentially the same as C++. OpenSCAD is mostly written in C++ and as a result, inherrits most of its syntax from its parent language. So to anyone familiar with Arduino programming, this should be a breeze!)

Het eerste voorbeeld, dat ik zelfstandig heb gemaakt, maakt géén gebruik van geavanceerde functies. Zoals daar zijn "union", "intersect" en "difference". Dat ga ik nu wel proberen. Om uit te vinden of dat de beschrijving nog korter en/of eenduidiger maakt.

Bijgaand het voortlopende proces waarmee de puzzel is opgebouwd.