PowerMacOpstarten

Opstarten van een Macintosh vanaf een externe harddisk gaat bij machines met een Intel processor gemakkelijk. Meestal is het gemakkelijkst om de toets [alt] ingedrukt te houden tijdens de opstartfase. Dan verschijnen de mogelijke opstartschijven in beeld. Een andere mogelijkheid is om de opstartschijven te laten zien in de {Systeemvoorkeuren/Opstartschijf}. Deze werkwijze werkt echter niet bij de Macintosh van oudere datum, zoals de PowerMac's met een PowerPC processor. Eenvoudig omdat van huis uit de USB-poort niet als opstartkanaal is gedefinieerd in de bootsoftware. Er blijken echter uitzonderingen te bestaan. Die worden mooi beschreven in een artikel in Macworld.