Python

  • Python is een van de top-tien programmeertalen. (Nader uitwerken)
  • Een van de redenen om ermee te kunnen werken is dat vooral de SBC's ermee kunnen werken. Python is in principe multi-platform en draait dus zowel onder Windows als onder MacOS en Linux. Ook voor arm-architectuur.

Om een GUI te kunnen maken is er een framework beschikbaar TKinter

  • Python in het gebruik van data-anlyse en 'Machine Learning'. In het tijdschrift ElektronMagzine staat een artikel, uiteraard in het Duits, dat de bedoelde toepassing toelicht.
  • Virtual Environment

De virtual environment is een nuttig hulpmiddel om Python-ontwikkelingen te testen. Daarmee kan in een gesloten 'container' gewerkt worden met een bepaalde versie van Python met bijbehorende bilbiotheken. Komen verschillende bibliotheken door elkaar dan kan dat tot onvoorspelbare resultaten leiden.